Övningsköra.se

Ska du förbereda dig inför att ta ett körkort? Övningsköra.se finns här för att underlätta för dig.

Det är många som behöver övningsköra inför att ta körkortet, både yngre likväl som äldre blivande bilförare. Det finns många olika moment som ingår i övningskörning och det är mycket att hålla reda på, vi ska därför gå igenom de viktigaste delarna av att ta körkort från ansökan till övningskörning och taget körkort på ett enkelt sätt i den här guiden.

När får man börja övningsköra?

Det finns många restriktioner och regler gällande övningskörning att förhålla sig till. Det är viktigt att du följer dessa annars kan din rätt att övningsköra bli indragen eller förskjuten en viss tidsperiod. Här nedan finns ålderskrav för när man får börja övningsköra till körkort för personbil.

 • För att gå introduktionsutbildningen ska du ha fyllt 15 år och 9 månader.
 • För att övningsköra med personbil ska du ha fyllt 16 år
 • För att övningsköra med lätt lastbil ska du ha fyllt 17 år och 6 månader
 • För att övningsköra med lätt släpvagn ska du ha fyllt 17 år och 6 månader

En av de första sakerna du behöver göra är att ansöka om ett körkortstillstånd. Sedan behöver du gå en introduktionsutbildning och skaffa tillgång till en godkänd handledare innan du kan börja övningsköra.

Olika behörigheter för körkort

Du behöver först och främst bestämma vilken typ av körkort du ska ta. Vilket behov har du? Du kanske enbart behöver behörighet för AM, så att du ska kunna köra exempelvis kortare rundor med moped. Eller så kanske du är i behov av behörighet för fordon i B-klassen till längre turer och att kunna föra med dig mer last. Det finns även ett antal andra behörigheter du kan ha nytta av. Här finner du en snabb guide över olika behörigheter för körkort.

Behörighet för mopedklass 1, personbil och lätt lastbil

 • AM – Behörighet för moped klass I. Med detta har du rätt att köra mopeder med en maximal hastighet på 45 kilometer i timmen. Du får även köra traktor
 • B – Behörighet för personbil och lätt lastbil. Med ett B-körkort får du även koppla till en lätt släpvagn med maximal totalvikt på 750 kilo
 • B96 – Utökad behörighet för B. Med behörighet B69 får du koppla till släpvagn med vikt över 750 kg och en totalvikt på 4 250 kilo
 • BE- Personbil med tungt släp. Med behörigheten BE får du koppla till flera släp, dock med en maximal totalvikt för släpen på 3 500 kilo

Behörighet för tung lastbil

Nedan kan du läsa om fyra olika behörigheter för tungt lastbilskörkort. Det som skiljer behörigheterna åt är vikten på både lastbilar och släpvagnar.

 • C1 – Behörighet för medeltung lastbil. Med denna behörighet får du köra både personbilar och medeltunga lastbilar med en totalvikt på maximalt 7 500 kilo
 • C1E – Behörighet för tung lastbil med tungt släp. Med denna kan du köra ytterligare fordon utöver C1.. Du får dra flera släp med maximal totalvikt på 12 000 kilo
 • C – Behörighet för tunga lastbilar. Med behörighet C har du rätt att köra personbil samt tung lastbil utan någon maximal viktgräns. Du får även koppla till släp på 750 kilo
 • CE – behörighet för tung lastbil med tungt släp. Om du har behörighet för CE får du köra tunga fordon med flera släp tillkopplade utan någon maximal viktgräns

Se körskolor vi rekommenderar

Endast toppbetyg

1268

Personer förmedlade för att övningsköra

122

Handledare tillgängliga

Tusentals km

Har det personer som övningskört hos våra samarbetspartners genomfört

88.4%

Tar sitt körkort via de körskolor vi jobbar med på första försöket

Kunskap är nyckeln

Hur du ansöker om körkortstillstånd

Du kan ansöka om ditt körkortstillstånd på Transportstyrelsen. På Transportstyrelsens hemsida kan du ansöka om körkort för traktor, AM, A1, A2, A; B och BE. Dessa behörigheter ingår i grupp 1 och ansökan fyller du i tillsammans med en hälsodeklaration samt ett syntest.

Syntestet behöver du inte nödvändigtvis skicka med direkt, men du behöver göra en komplettering efter att du lämnat in din ansökan. Intyg från syntest för körkort ska vara utfärdade tidigare än två månader innan ansökan blev inlämnad. Optikern kan antingen skicka in intyget eller så skriver de ut ett intyg som du själv kan skicka in via vanlig post men är du tidspressad är elektronisk rapportering från optikern att rekommendera.

För att kunna göra din ansökan om körkortstillstånd online behöver du någon form av e-legitimation som Mobilt BankID som ett exempel.

Vad händer när jag ansökt om körkortstillstånd

När du lämnat in din ansökan komplett med alla handlingar blir den prövad utifrån de personliga samt medicinska uppgifter du uppgett. Om din ansökan uppfyller alla krav blir den godkänd. Det här är en process som vanligtvis tar mellan cirka två till fyra veckor. När ett beslut är taget skickas det hem till dig antingen via post eller via elektronisk post om du använder digital brevlåda.

Vid vissa fall kan en utredning av en ansökan för körkortstillstånd behöva bli utförd och vid sådana tillfällen kan beslutsprocessen ta längre tid. En utredning kan gälla många olika saker, det är individuellt från fall till fall. Det skulle till exempel kunna handla om att du behöver skicka in ett läkarintyg, eller att Transportstyrelsen behöver invänta information från andra relevanta myndigheter.

Övningsköra privat

Du kan inte tro att det bara är att sätta upp en övningskörningsskylt och bege dig ut på gatorna direkt efter introduktionsutbildningen tillsammans med vem som helst. Även om den tilltänkta personen har haft körkort länge och är en erfaren förare behöver denne först genomgå en handledarutbildning.

Vad är handledarutbildning?

Handledarutbildningen är en utbildning som lär dig hantera situationer och viktiga moment inom övningskörning. Utbildningen är giltig under fem år. Det innebär att exempelvis du som förälder och har barn med några års mellanrum, kan använda samma handledarutbildning till övningskörning med alla barnen.

När ni övningskör behöver handledaren ta med sig sitt handledarbevis. Det är handledaren som bär ansvar för allt som sker under själva övningskörningen och skulle olycka inträffa under uppsyn av handledare kan det bli en prick i registret på handledarens körkort.

Innan ni börjar övningsköra ska du sätta den grönvita övningskörningsskylten väl synlig bakifrån. Du kan för att underlätta när du ska övningsköra hitta tips online

Börja övningsköra

När du väl ska börja övningsköra med handledare kan det vara bra att börja utanför själva stadskärnan. Du kan behöva lugn och ro för att inte känna någon press under inlärningen av de allra första momenten. För det ändamålet är inte rusningstrafiken och stressen som kan cirkulera runt i de större städerna direkt optimal.

Därför kan det vara bra att be din handledare köra ut till ett lugnare område vid utkanten av staden. Skulle det inte vara en möjlighet finns kanske större övergivna parkeringar att träna på från början innan du ger dig ut i trafiken på riktigt.

Att välja körskola

Om du har möjlighet ska du se till att övningsköra så mycket som möjligt innan du börjar köra på trafikskola. På så sätt undviker du onödigt höga kostnader på grund av att körskolan måste lära dig ända från grunden. Med privat övningskörning får du ett stort försprång inför körlektionerna på körskolan. När du väl känner dig redo för att köra på körskola behöver du bara välja rätt körskola.

En del trafikskolor kan ha för vana att hålla sina elever längre än nödvändigt. Av den anledningen kan ett tips inför övningskörningen med professionell handledare vara att besöka olika körskolor innan du bestämmer dig. Således kan du fråga om du har möjlighet att få en personlig kvalificerad bedömning på hur många lektioner som kommer att gå åt och ett ungefärligt totalpris.

Trafikskolan bör även erbjuda kontinuerlig feedback längs med körutbildningens gång för att du ska vara medveten om samt kunna fokusera mer på de delar av bilkörningen du är lite svagare i. Det ger dig möjlighet att arbeta mer effektivt under privat övningskörning.

En annan sak du kan undersöka inför val av trafikskola är om din privata handledare får sitta med under körlektioner. När din privata handledare kan åka med får denne möjlighet att lära sig instruera dig på ett mer pedagogiskt och säkert manér.

Riskutbildning för personbil

Innan du kan göra kunskaps- och körprov behöver du delta i en riskutbildning. Det är en viktig utbildning uppdelad i två delar. Varav den första delen är rent teoretisk medan den andra och kanske något bland elever mer populära delen inte bara innehåller teoretiska övningar utan även praktiska.

 • Den första delen handlar bland annat om att köra under influens av droger inklusive alkohol, risken av att köra under trötthet samt andra riskfyllda situationer.
 • Den andra delen handlar om säkerhet, körning och hastighet under varierande förutsättningar. I den här delen ingår även att köra på halkbana.

För att boka tid för riskutbildning kan du som redan går på trafikskola anmäla ditt intresse för utbildningen hos en körskola. En utförd och godkänd riskutbildning är giltig under maximalt fem års tid eller fram till dess att du tagit önskat körkort.

Boka tid för riskutbildning

Om du går på en trafikskola anmäler skolan dig till riskutbildningen. Om du utbildar dig privat, får du själv kontakta utbildaren där du vill göra din riskutbildning.

Den som håller utbildningen rapporterar in att du har gjort riskutbildningen.

Körkortslån

Du som är arbetslös och kanske har svårt att själv finansiera ett körkort, kan idag ansöka om ett körkortslån från CSN. Eftersom att du betydligt lättare kommer in på arbetsmarknaden med körkort har du om du uppfyller vissa krav rätt att ta ett lån till körkort. Du som vill låna till körkort kan bli beviljad ett lån på högst 15 000 kronor.

Regler för lån till körkort

Det finns en del krav du behöver uppfylla för att ha rätt att söka körkortslån. Vi ska gå igenom de kraven lite snabbt här.

 • Du är inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetslös och aktivt arbetssökande
 • Du ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt eller etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen
 • Du får inte vara studerande, sjukskriven, föräldraledig eller frihetsberövad
 • Du får inte tidigare ha haft ett svenskt B-körkort
 • Du ska vara yngst 18 år och får som äldst vara 48 år
 • Det måste vara en certifierad trafikskola
 • Trafikskolan behöver ha ett avtal med CSN

Villkoren kan variera något mellan olika åldersgrupper du bör därför gå in på CSN:s hemsida för att läsa mer ingående om vilka regler och villkor för körkortslån som är gällande.

När kommer dina pengar till körkortet

Dina utbetalningar för körkortslån måste du själv begära, de kommer alltså inte automatiskt in på ditt konto efter att din ansökan blivit godkänd. Innan CSN kan bevilja ett lån till körkort behöver relevanta rapporteringar från trafikskolan eller trafikverket gällande din körkortsutbildnings omkostnader.

När du blir beviljad pengar till körkort sker utbetalning av beloppet i tre omgångar av 5 000 kronor vardera, det är inte möjligt att få hela summan utbetald en gång. Denna utbetalning går direkt till det kontonummer du anmält till Swedbanks kontoregister.

 • Den första utbetalningen har du möjlighet att begära så fort trafikskolan meddelat CSN att du är inskriven
 • Den andra utbetalningen kan du begära efter att antingen Trafikverket eller din trafikskola rapporterat in omkostnader för dig på över 4 300 kronor
 • Den tredje utbetalningen efter att ytterligare omkostnader om minst 5 000 kronor blivit inrapporterade till CSN

Du bör tänka på att inte vänta för länge med att begära ut dina utbetalningar. Det är av anledningen att du inte längre har rätt till stöd för körkort efter att du fått godkända resultat på kunskaps- samt körprov.

Körkort för personbil

Slutligen, när du känner dig redo för att bege dig ut på vägarna med bilen ensam utan handledare, kan du dubbelkolla att du klarat av alla delmoment som ingår i övningskörningen innan du skickar in din ansökan för körkort.

Ett körkort med behörigheten B ger dig inte bara rätt att köra personbilar utan du får även köra lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg. Här nedan kan du läsa om vilka krav som gäller för ett B-körkort.

 • Du ska ha ett giltigt körkortstillstånd
 • Du ska ha varit i Sverige sedan minst 6 månader, studera i landet eller vara permanent bosatt
 • Du ska ha fyllt 18 år
 • Du ska ha utfört både kunskaps- samt körprov
 • Du har ett giltigt intyg på riskutbildningen
 • Du som har ett körkort från annat EES-land har möjlighet att byta ut ditt utländska körkort mot ett svenskt istället.

När du uppfyller alla krav är du redo för att ansöka om ditt körkort. När du gjort inbetalningen för körkortet och skickat in fotot med din signatur tar det ungefär fem arbetsdagar för Transportstyrelsen att skicka ut ditt körkort. Körkortet kommer i ett rekommenderat brev till ditt närmaste postombud där du slutligen kan hämta ut det.